pression w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pression w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pression [pʀɛsjɔ̃] RZECZOW. ż

2. pression (contrainte):

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pression w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pression w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pression w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pression [pʀɛsjɔ̃] RZECZOW. ż

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pression w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

pression Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pression z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła pression w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文