primitive w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła primitive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.primit|if (primitive) [pʀimitif, iv] PRZYMIOT.

II.primit|if (primitive) [pʀimitif, iv] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła primitive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
primitif/-ive m/ż

primitive w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła primitive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.primitif (-ive) [pʀimitif, -iv] PRZYMIOT.

II.primitif (-ive) [pʀimitif, -iv] RZECZOW. m, f ART

Tłumaczenia dla hasła primitive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

primitive Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

primitive z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文