principal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła principal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.princip|al (principale) <mpl principaux> [pʀɛ̃sipal, o] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła principal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

principal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła principal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] PRZYMIOT.

II.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] RZECZOW. m(ż) ECOLE

principal <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] RZECZOW. m (l'important)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła principal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

principal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

principal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文