production w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła production w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

production [pʀɔdyksjɔ̃] RZECZOW. ż

sous-production [supʀɔdyksjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła production w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

production w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła production w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

production [pʀɔdyksjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła production w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
directeur(-trice) m (ż) de production
directeur(-trice) m (ż) de la production

production Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

directeur(-trice) m (ż) de la production
directeur(-trice) m (ż) de production
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文