produit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła produit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

plus-produit [plyspʀɔdɥi] RZECZOW. m

sous-produit <pl sous-produits> [supʀɔdɥi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła produit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

produit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła produit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-produit <sous-produits> [supʀɔdɥi] RZECZOW. m (produit dérivé)

II.produire [pʀɔdɥiʀ] irr CZASOW. nieprzech. FIN

III.produire [pʀɔdɥiʀ] irr CZASOW. zwrotny se produire

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła produit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

produit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文