professionnel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła professionnel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] PRZYMIOT.

1. professionnel (relatif au métier):

II.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] RZECZOW. m (ż)

semi-professionn|el (semi-professionnelle) <mpl semi-professionnels> [səmipʀɔfɛsjɔnɛl] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła professionnel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

professionnel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła professionnel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] PRZYMIOT.

II.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] RZECZOW. m(ż)

I.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] PRZYMIOT.

II.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] RZECZOW. m(ż) (responsable)

Tłumaczenia dla hasła professionnel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
boxeur(-euse) m (ż) professionnel(le)

professionnel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

professionnel Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文