profitent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła profitent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.profiter à CZASOW. przech. obj.indir.

II.profiter de CZASOW. przech. obj.indir.

1. profiter (tirer avantage):

III.profiter [pʀɔfite] CZASOW. nieprzech. inf (se fortifier)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła profitent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

profitent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła profitent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła profitent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

profitent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文