propos w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła propos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.propos <pl propos> [pʀɔpo] RZECZOW. m

1. propos (sujet):

II.propos [pʀɔpo] RZECZOW. mpl

Zobacz też à-propos

à-propos <pl à-propos> [apʀɔpo] RZECZOW. m

à-propos <pl à-propos> [apʀɔpo] RZECZOW. m

avant-propos <pl avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła propos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

propos w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła propos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avant-propos <avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła propos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

propos Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

propos Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文