propositions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła propositions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.proposition [pʀɔpozisjɔ̃] RZECZOW. ż

II.proposition [pʀɔpozisjɔ̃] RZECZOW. fpl

contre-proposition <pl contre-propositions>, contreproposition <pl contrepropositions> [kɔ̃tʀəpʀɔpozisjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła propositions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

propositions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła propositions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła propositions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

propositions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文