puis-je w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła puis-je w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

postscript [Brit ˈpəʊs(t)skrɪpt, Am ˈpoʊs(t)ˌskrɪpt] RZECZOW.

assistance [Brit əˈsɪst(ə)ns, Am əˈsɪstəns] RZECZOW.

I.venture [Brit ˈvɛntʃə, Am ˈvɛn(t)ʃər] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła puis-je w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. aider (prêter son concours à):

2. utile (d'utilité ponctuelle):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

puis-je w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła puis-je w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. trouble no pl (difficulty):

1. do (carry out):

may <3rd pers sing may, might, might> [meɪ] CZASOW. posiłk.

Zobacz też may, may

1. what interrog:

what's up? inf

6. turn (allotted time):

Tłumaczenia dla hasła puis-je w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文