puits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła puits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

puits <pl puits> [pɥi] RZECZOW. m

2. puits (conduit):

lift shaft Brit
puits de lumière CONSTR
puits de lumière CONSTR
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tuber MIN, TECH sondage, puits

Tłumaczenia dla hasła puits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

puits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła puits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła puits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

puits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文