pull w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pull w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-pull <pl sous-pulls> [supyl] RZECZOW. m

pull-over <pl pull-overs>, pullover <pl pullovers> [pylɔvɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pull w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pull w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pull w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pull w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pull Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文