pulmonaires w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pulmonaires w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pulmonaire [pylmɔnɛʀ] PRZYMIOT.

II.pulmonaire [pylmɔnɛʀ] RZECZOW. ż BOT

cardio-pulmonaire <pl cardio-pulmonaires>, cardiopulmonaire <pl cardiopulmonaires> [kaʀdjɔpylmɔnɛʀ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pulmonaires w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pulmonaires w słowniku PONS

pulmonaires Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文