pure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. pur (total):

token attr

II.pur (pure) [pyʀ] RZECZOW. m (ż)

pur-sang <pl pur-sang> [pyʀsɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pure line ZOOL, BOT
pur-sang m inv

pure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pur-sang <pur(s)-sang(s)> [pyʀsɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(whisky m ) pur malt m
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文