quand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.quand [kɑ̃, kɑ̃t] SPÓJNIK When traduisant quand conjonction ne peut pas être suivi du futur: quand il aura terminé = when he has finished; quand je serai guérie, j'irai te voir = when I'm better, I'll come and see you.

1. quand (lorsque):

II.quand [kɑ̃, kɑ̃t] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文