quelle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quelle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też quel

I.quel <quelle> [kɛl] CZŁ. OKR. interrog

II.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. interrog

III.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. excl

IV.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. rel

I.quel <quelle> [kɛl] CZŁ. OKR. interrog

II.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. interrog

III.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. excl

IV.quel <quelle> [kɛl] PRZYMIOT. rel

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
what a pain! inf

Tłumaczenia dla hasła quelle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quelle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quelle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quelle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quelle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文