quelques w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quelques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

quelques-|uns <quelques-unes> [kɛlkəzœ̃, yn] ZAIMEK indéf pl

I.quelque [kɛlk] PRZYMIOT. indéf

1. quelque (au singulier):

quelque indéf (affirmatives):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quelques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quelques w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quelques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.quelque [kɛlk] PRZYMIOT. indéf, antéposé

quelques-uns (-unes) [kɛlkəzœ̃, -yn] ZAIMEK indéf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quelques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quelques Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文