queue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła queue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

7. queue (file d'attente):

queue Brit
line Am
to stand in a queue Brit
à la queue!
à la queue!

9. queue (pénis):

queue vulg sl
cock vulg sl
queue vulg sl
prick vulg sl

queue-d'aronde <pl queues-d'aronde> [kødaʀɔ̃d] RZECZOW. ż

demi-queue <pl demi-queues> [d(ə)mikø] RZECZOW. m a. piano demi-queue

rouge-queue <pl rouges-queues> [ʀuʒkø] RZECZOW. m ZOOL

queue-de-cheval <pl queues-de-cheval> [kødʃəval] RZECZOW. ż

queue-de-morue <pl queues-de-morue> [kødmɔʀy] RZECZOW. ż

queue-de-pie <pl queues-de-pie> [kødpi] RZECZOW. ż inf

queue-de-rat <pl queues-de-rat> [kødʀa] RZECZOW. ż

tête-à-queue <pl tête-à-queue> [tɛtakø] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła queue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

queue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła queue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tête-à-queue [tɛtakø] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła queue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

queue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文