quoi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quoi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.quoi [kwa] ZAIMEK interrog mf (dans une interrogation directe)

à quoi bon?
de quoi (de )quoi inf?

1. quoi:

il a de quoi inf (de l'argent)

Zwroty:

je-ne-sais-quoi <pl je-ne-sais-quoi> [ʒənsɛkwa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła quoi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quoi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quoi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quoi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quoi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

de quoi(, de quoi)? inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文