réduit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła réduit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] CZASOW. pp

réduit → réduire

II.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] PRZYMIOT.

1. réduit (diminué):

Zobacz też réduire

1. réduire (diminuer):

1. réduire (diminuer):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła réduit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

réduit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła réduit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

réduit(e) [ʀedɥi, it] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła réduit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

réduit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文