réglée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła réglée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.réglé (réglée) [ʀeɡle] CZASOW. pp

réglé → régler

II.réglé (réglée) [ʀeɡle] PRZYMIOT.

III.réglé (réglée) [ʀeɡle]

Zobacz też régler

1. régler (payer):

1. régler (payer):

Tłumaczenia dla hasła réglée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

réglée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła réglée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła réglée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

réglée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

réglée Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文