répondre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła répondre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. répondre (dire, écrire):

I was told that

II.répondre à CZASOW. przech. obj.indir.

1. répondre (donner une réponse):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła répondre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
reply LAW

répondre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła répondre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła répondre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

répondre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文