réserve w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła réserve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. réserve (restriction):

Zwroty:

I.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] CZASOW. pp

réservé → réserver

II.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] PRZYMIOT.

Zobacz też réserver

4. réserver (destiner):

4. réserver (destiner):

Tłumaczenia dla hasła réserve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

réserve w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła réserve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

réservé(e) [ʀezɛʀve] PRZYMIOT.

II.réserver [ʀezɛʀve] CZASOW. zwrotny (se ménager)

Tłumaczenia dla hasła réserve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

réserve Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文