révolte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła révolte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też révolter

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła révolte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

révolte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła révolte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

révolte [ʀevɔlt] RZECZOW. ż (émeute)

I.révolté(e) [ʀevɔlte] PRZYMIOT.

II.révolté(e) [ʀevɔlte] RZECZOW. m(ż)

II.révolter [ʀevɔlte] CZASOW. zwrotny se révolter contre qn/qc

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła révolte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

révolte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文