rôle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rôle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. rôle:

rôle THEAT, CINE, TV, RADIO

2. rôle (fonction):

rôle-titre <pl rôles-titres> [ʀoltitʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rôle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
role fig

rôle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rôle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła rôle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rôle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文