rail w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rail-route [ʀɑjʀut] PRZYMIOT. inv

contre-rail <pl contre-rails>, contrerail <pl contrerails> [kɔ̃tʀəʀɑj] RZECZOW. m

entre-rail <pl entre-rails>, entrerail <pl entrerails> [ɑ̃tʀəʀɑj] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
CHEMDFER patin (de rail)

Tłumaczenia dla hasła rail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rail w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文