raisons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła raisons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. raison (motif):

il y a une raison à cela

3. raison (rationalité):

Zobacz też rime

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła raisons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

raisons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła raisons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

à tort ou à raison
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła raisons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

raisons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文