rapportant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rapportant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. rapporter (remettre en place):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)

Tłumaczenia dla hasła rapportant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to pay dividends lit, fig
(r)apporter qc à qn

rapportant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rapportant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła rapportant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rapportant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文