raté w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła raté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.raté (ratée) [ʀate] CZASOW. pp

raté → rater

II.raté (ratée) [ʀate] PRZYMIOT.

III.raté (ratée) [ʀate] RZECZOW. m (ż) (personne)

Zobacz też rater

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła raté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

raté w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła raté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

raté(e) [ʀate] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła raté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

raté Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文