recherche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła recherche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

recherche [ʀ(ə)ʃɛʀʃ] RZECZOW. ż

2. recherche (fouille):

I.recherché (recherchée) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] CZASOW. pp

recherché → rechercher

II.recherché (recherchée) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] PRZYMIOT.

Zobacz też rechercher

1. rechercher (tâcher de trouver):

1. rechercher (tâcher de trouver):

Tłumaczenia dla hasła recherche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

recherche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła recherche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

recherche [ʀ(ə)ʃɛʀʃ] RZECZOW. ż

recherché(e) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła recherche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

recherche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文