recommandés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła recommandés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] CZASOW. pp

recommandé → recommander

II.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] PRZYMIOT.

Zobacz też recommander

Tłumaczenia dla hasła recommandés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
reading list SCHOOL, UNIV

recommandés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła recommandés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

recommandé [ʀ(ə)kɔmɑ̃de] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła recommandés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

recommandés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文