reconnaissance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reconnaissance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reconnaissance [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃s] RZECZOW. ż

5. reconnaissance (fait d'explorer) MILIT:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reconnaissance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
recce MILIT

reconnaissance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reconnaissance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reconnaissance [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃s] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reconnaissance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
IOU a. fig

reconnaissance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文