record w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła record w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła record w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

record w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła record w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.record [ʀ(ə)kɔʀ] RZECZOW. m a. SPORT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła record w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
détenteur(-trice) m (ż) de record
record inv
record inv

record Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

détenteur(-trice) m (ż) de record
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文