relevés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła relevés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] CZASOW. przech.

II.relever de CZASOW. przech. obj.indir.

I.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] CZASOW. pp

relevé → relever

II.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] PRZYMIOT.

IV.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve]

Zobacz też relever

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] CZASOW. przech.

II.relever de CZASOW. przech. obj.indir.

relève [ʀ(ə)lɛv] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła relevés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

relevés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła relevés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

relève [ʀ(ə)lɛv] RZECZOW. ż

relevé [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] RZECZOW. m

relevé(e) [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła relevés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

relevés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文