relever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła relever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] CZASOW. przech.

II.relever de CZASOW. przech. obj.indir.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła relever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

relever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła relever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła relever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
perk up a. fig
to pick oneself up a. fig

relever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth as [or Am on] a dare
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文