remonte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła remonte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

remonte [ʀ(ə)mɔ̃t] RZECZOW. ż

remonte-fesses, remonte-fesse <pl remonte-fesses> [ʀəmɔ̃tfɛs] PRZYMIOT. inf COUT

remonte-pente <pl remonte-pentes> [ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t] RZECZOW. m

1. remonter (transporter de nouveau):

to take [sb/sth] back up (à to)

3. remonter (relever):

5. remonter (parcourir en sens inverse):

1. remonter:

2. remonter (pour retrouver l'origine):

to trace (back) (à to)
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła remonte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

remonte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła remonte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

remonte-pente <remonte-pentes> [ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t] RZECZOW. m

II.remonter [ʀ(ə)mɔ̃te] CZASOW. przech. +avoir

Tłumaczenia dla hasła remonte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

remonte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文