rendue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rendue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

Zobacz też monnaie, César, césar, bagage

6. monnaie ECON (argent):

1. César → césar

I.rendu (rendue) [ʀɑ̃dy] CZASOW. pp

rendu → rendre

II.rendu (rendue) [ʀɑ̃dy] PRZYMIOT.

Zobacz też rendre

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

compte rendu <pl comptes rendus> [kɔ̃tʀɑ̃dy] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rendue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
rendre (to à)

rendue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rendue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rendu part passé de rendre

Zobacz też rendre

compte rendu [kɔ̃tʀɑ̃dy] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rendue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rendue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文