rentrés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rentrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.rentrer [ʀɑ̃tʀe] CZASOW. nieprzech. + v être

I.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe] CZASOW. pp

rentré → rentrer

II.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe] PRZYMIOT.

1. rentré:

4. rentré (d'argent):

V.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe]

Zobacz też rentrer

II.rentrer [ʀɑ̃tʀe] CZASOW. nieprzech. + v être

I.rentre-dedans <pl rentre-dedans> [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang RZECZOW. m

II.rentre-dedans [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła rentrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rentrés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rentrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rentrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rentrés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à peine rentré, il ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文