renversé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła renversé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też renverser

renverse [ʀɑ̃vɛʀs] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła renversé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

renversé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła renversé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

renversé(e) [ʀɑ̃vɛʀse] PRZYMIOT.

renverse [ʀɑ̃vɛʀs] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła renversé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

renversé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文