repas w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła repas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

repas <pl repas> [ʀ(ə)pɑ] RZECZOW. m

ticket-repas <pl tickets-repas> [tikɛʀəpɑ] RZECZOW. m

panier-repas <pl paniers-repas> [panjeʀəpa] RZECZOW. m

plateau-repas <pl plateaux-repas> [platoʀ(ə)pɑ] RZECZOW. m

pause-repas <pl pauses-repas> [pozʀəpɑ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła repas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

repas w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła repas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

repas [ʀ(ə)pɑ] RZECZOW. m (nourriture, ensemble de plats, fait de manger)

panier-repas <paniers-repas> [panjeʀəpɑ] RZECZOW. m

coin-repas <coins-repas> [kwɛ̃ʀəpa] RZECZOW. m

plateau-repas <plateaux-repas> [platoʀ(ə)pa] RZECZOW. m

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] RZECZOW. m, ® ticket-restaurant [tikɛ-ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła repas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

repas Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文