représentant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła représentant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

représentant (représentante) [ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

3. représenter:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła représentant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

représentant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła représentant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

représentant(e) [ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła représentant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

représentant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

représentant(e) m (ż) syndical(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文