repris w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła repris w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

repris <pl repris> [ʀ(ə)pʀi] RZECZOW. m

2. reprendre:

4. reprendre (recommencer):

Zobacz też bête

1. bête (pas intelligent):

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła repris w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

repris w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła repris w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. reprendre (continuer après une interruption):

repris de justice [ʀ(ə)pʀid(ə)ʒystis] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła repris w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

repris Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文