reproches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reproches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reproche [ʀ(ə)pʀɔʃ] RZECZOW. m

1. reproche (remontrance):

1. reprocher (parlant de personnes):

2. reprocher (parlant de choses):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reproches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reproches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reproches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reproche [ʀ(ə)pʀɔʃ] RZECZOW. m

I.reprocher [ʀ(ə)pʀɔʃe] CZASOW. przech. (faire grief de)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reproches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reproches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文