respects w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła respects w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.respect [ʀɛspɛ] RZECZOW. m (gén)

non-respect [nɔ̃ʀɛspɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła respects w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

respects w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła respects w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

respect [ʀɛspɛ] RZECZOW. m (égards)

non-respect <non-respects> [nɔ̃ʀɛspɛ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła respects w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

respects Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文