ressortissant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ressortissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ressortissant (ressortissante) [ʀ(ə)sɔʀtisɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

3. ressortir (se distinguer nettement):

ressortir2 [ʀ(ə)sɔʀtiʀ] CZASOW. przech. obj.indir.

Tłumaczenia dla hasła ressortissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ressortissant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ressortissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ressortissant(e) [ʀ(ə)sɔʀtisɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

I.ressortir [ʀ(ə)sɔʀtiʀ] CZASOW. nieprzech. +être

II.ressortir [ʀ(ə)sɔʀtiʀ] CZASOW. przech. +avoir

Tłumaczenia dla hasła ressortissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ressortissant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文