restant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła restant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.restant (restante) [ʀɛstɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. rester (dans un lieu):

2. rester (dans une position, un état):

Zobacz też flan

Tłumaczenia dla hasła restant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

restant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła restant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.rester [ʀɛste] CZASOW. nieprzech. impers +être

Tłumaczenia dla hasła restant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

restant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文