restaurant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła restaurant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

ticket-restaurant® <pl tickets-restaurant> [tikɛʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

wagon-restaurant <pl wagons-restaurants> [vaɡɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła restaurant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

restaurant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła restaurant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

chèque-restaurant <chèques-restaurant> [ʃɛkʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

wagon-restaurant <wagons-restaurants> [vagɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. ż

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m:

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] RZECZOW. m, ® ticket-restaurant [tikɛ-ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła restaurant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

restaurant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文