retenir w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła retenir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. retenir:

2. retenir lit, fig:

7. retenir:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła retenir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

retenir w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła retenir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] CZASOW. przech.

II.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] CZASOW. zwrotny

Tłumaczenia dla hasła retenir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

retenir Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文