retentissant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła retentissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

retentissant (retentissante) [ʀ(ə)tɑ̃tisɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła retentissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

retentissant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła retentissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

retentissant(e) [ʀ(ə)tɑ̃tisɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła retentissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

retentissant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文