retourner w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła retourner w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.retourner [ʀ(ə)tuʀne] CZASOW. przech. + v avoir

II.retourner [ʀ(ə)tuʀne] CZASOW. nieprzech. + v être

Zobacz też plaie

Tłumaczenia dla hasła retourner w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

retourner w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła retourner w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.retourner [ʀ(ə)tuʀne] CZASOW. nieprzech. +être

III.retourner [ʀ(ə)tuʀne] CZASOW. zwrotny +être

Tłumaczenia dla hasła retourner w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

retourner Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文